Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

niespokojna-dusza
Reposted frombaskua baskua viamarysia marysia
niespokojna-dusza

"Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy."

Jakub Żulczyk

Reposted fromUndomiel Undomiel viaiansha iansha
niespokojna-dusza
2955 90c1 390
Reposted fromardoise ardoise viacorazblizej corazblizej
niespokojna-dusza
5069 cf09 390
8388 be5d 390

enrique262:

Belka (Белка) and Strelka (Стрелка) aboard Korabl-Sputnik 2, right before their historic flight on 19 August 1960, which made them the first living beings to go into space and return to earth alive. 

niespokojna-dusza
niespokojna-dusza
2990 5fb1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanakarenina anakarenina
niespokojna-dusza
Poznałam Cię przypadkiem i był to najpiękniejszy przypadek w moim życiu.
Reposted fromniiks niiks viacytaty cytaty
niespokojna-dusza
W takie dni jak ten chciałabym tylko żebyś mnie mocno przytulił i żebym mogła spokojnie zasnąć w Twoich ramionach.
Reposted fromBalladyna Balladyna viacytaty cytaty
1242 9aa3 390
niespokojna-dusza
I potem zrozumiałam, że nie wszystko jest na wieczność. Że się traci. Uczucia stawiają ludzi pod ścianą. I są to różne rodzaje ścian: lęku, płaczu, żalu, tęsknoty. Pod jaką ścianą teraz stoję?
— Kaja Kowalewska
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
niespokojna-dusza
9158 73e1 390
Reposted fromweheartit weheartit viaAmere Amere
niespokojna-dusza
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viaAmere Amere
8834 54ee 390
Reposted fromamatore amatore viaAmere Amere
niespokojna-dusza
Mimo, że miłość jest potęgą, wymaga stałej opieki. Trzeba nad nią czuwać. Nawet największy ogień wymaga nieustannej kontroli.
— D. Gabaldon Podróżniczka
Reposted fromM-M M-M viacytaty cytaty
niespokojna-dusza
6500 c9b7 390
Reposted fromnosiemka nosiemka viaAmere Amere
5292 5890 390

twin-peaks-lover:

David Lynch and Harry Dean Stanton

niespokojna-dusza
4227 eb2e 390
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
niespokojna-dusza
w życiu najtrudniejsze jest odkrywanie swojej tożsamości. Czy ta whisky rzeczywiście ci smakowała, czy może tak ci się wydawało, bo smakowała twoim kolegom? Czy kupiłeś ten telefon dla siebie, czy żeby pokazać, że cię stać? Czy słuchasz tej muzyki dlatego, że ci się podoba, czy dlatego, że słuchają jej twoi znajomi, a ty boisz się przyznać, żeby cię nie wyśmiali? Co jest naprawdę twoje? Z takich drobnych rzeczy układa się nasza tożsamość. Kiedy wiesz, co naprawdę lubisz, trochę bardziej wiesz, kim jesteś.  
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl