Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2018

niespokojna-dusza
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz, Szkoła żon
Reposted frompasazerka pasazerka viacytaty cytaty
niespokojna-dusza
Jak się kogoś kocha, wierność nie jest żadną zasługą. 
— ano
Reposted fromwrajt wrajt viala-lu la-lu
5618 45a5 390
Reposted fromamatore amatore viala-lu la-lu
niespokojna-dusza
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
niespokojna-dusza
6747 e3d4 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viala-lu la-lu
4113 fe18 390

rahspberry:

Razzle dazzle

Reposted fromtosiaa tosiaa viafajnychnielubie fajnychnielubie
niespokojna-dusza
Nie mogliśmy znieść być od siebie daleko
Im bliżej, tym lepiej.
— było nam.
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz

May 08 2018

niespokojna-dusza
0453 2ecb 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viafalkaa falkaa
niespokojna-dusza
3562 ef00 390
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viaSkydelan Skydelan
niespokojna-dusza
5008 309e 390
Reposted fromuoun uoun viasoundofsilence soundofsilence
niespokojna-dusza
Lubiłam jego uściski. Mężczyzna powinien obejmować właśnie tak. Mocno jak niedźwiedź.
— L. Lander
Reposted fromtomowa tomowa viaLusia Lusia
niespokojna-dusza
7262 3d29 390
Reposted fromshakeme shakeme viaLusia Lusia
niespokojna-dusza
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
Reposted frommiszczu miszczu viaumie-ranko umie-ranko

dumbledorathexplora:

i finished my christmas list i can’t wait

  • $ 1,000,000 in cash
  • boyfriend
  • the souls of those who have displeased me this year
  • another boyfriend in case my other one escapes
  • money
Reposted fromsbguys sbguys viala-lu la-lu

May 07 2018

niespokojna-dusza
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg vianutt nutt
niespokojna-dusza
Jest ogromna różnica między byciem durną księżniczką, a dojrzałą i inteligentną kobietą. Łobuz wcale nie kocha najbardziej. Gość, który sprawia, że nie możesz spać po nocach i masz mętlik w głowie wcale nie jest idealnym materiałem na faceta.  
Jest nim ten, który sprawia, że nie możesz przestać się uśmiechać. Ten który daje Ci czas, wsparcie i obecność. Szukaj mężczyzny z mózgiem i pięknym sercem, który będzie dobrze traktował innych i Ciebie – to właśnie on będzie kochał najmocniej…
— Rafał Wicijowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger vianutt nutt
niespokojna-dusza
2333 f77a 390
Reposted fromdailylife dailylife viafutureiscoming futureiscoming
niespokojna-dusza
0712 2b9f 390
Reposted fromsoupdujour soupdujour viadesperateee desperateee
niespokojna-dusza
Nie ufam tym, którzy są przekonani, że mają wielu przyjaciół. To znak, że nie znają ludzi.
— C. R. Zafon: "Gra anioła"
Reposted frompiksele piksele viaIzzy721 Izzy721
niespokojna-dusza
Czekanie to dziwny okres, powoduje ogromne i nieusuwalne zniszczenia, nawet jeżeli umie się czekać.
— Grażyna Jagielska - Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viala-lu la-lu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl