Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

niespokojna-dusza
A jeśli już przepaść i pustka między nami, 
to tylko taka, na sekundę między ustami a ustami.
— h
Reposted fromirmelin irmelin viazadaleko zadaleko
niespokojna-dusza


 JoeyfulNew York State of mind
niespokojna-dusza
9591 a658 390
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka viapensieve pensieve
niespokojna-dusza
Sama nie wiem, czy jest mi przykro, ze to wszystko się stało, czy może czuję ulgę, ze to już za mną, ze już to przeżyłam? Ludzi traci się czasem z rozsądku, który celowo mija się z naszą wolą. Jak ktoś rozrywa serce, to się odchodzi nie dlatego, ze się chce, ale po to by zatamować krwawienie. Bo krew na odległość krzepnie znacznie szybciej.
— unk
Reposted fromextraordinary extraordinary viapensieve pensieve
niespokojna-dusza
Nie mamy nieograniczonych szans, by mieć to, czego chcemy. Tyle wiem. Nie ma nic gorszego niż stracić szansę na coś, co mogło zmienić twoje życie.
— Grey's Anatomy
Reposted frombadblood badblood viapensieve pensieve
niespokojna-dusza
Do you think the universe fights for souls to be together?
Some things are too strange and strong to be coincidences.
— Emery Allen
Reposted frompensieve pensieve
niespokojna-dusza
" Nienawidzę tego, jak uzależniam się od obecności, od rozmów z ludźmi, a później cierpię, jak coś się psuje, bądź oni milczą."
Reposted fromNicinic Nicinic viapensieve pensieve
4958 dd99 390
Reposted fromkattrina kattrina viapensieve pensieve
niespokojna-dusza

Możesz czekać na kogoś latami i latami przez to umierać, możesz wybrać kogoś, kto jeszcze przed maturą będzie planował to, jak będzie wyglądała pierwsza sofa, którą razem kupicie, możesz związać się z kimś, z kim fajnie się ćpa i dobrze pije, możesz opuścić kogoś, kto Cię uszczęśliwia, możesz wybrać dobrze, być szczęśliwa, zostać zraniona, zdradzona, porzucona, możesz też zdradzać, możesz leżeć wieczorami sama na podłodze, możesz też być wieczorami na podłodze pieprzona, możesz ich wszystkich zlewać, albo uganiać się za kimś, zaangażować się albo nie myśleć o nikim poważnie, możesz upijać się w barach, czuć obce ręce w majtkach, możesz przeżyć coś tak cholernie wspaniałego, że późniejsza utrata tego będzie Cię bolała już do końca życia albo codziennie być budzona spojrzeniem tego jedynego, możesz wybierać, zmieniać scenariusze, mieszać postacie i dialogi, możesz, możesz tyle rzeczy cholera, a Ty, Ty siedzisz i gapisz się w ścianę.

Reposted fromzenibyja zenibyja viapensieve pensieve
niespokojna-dusza
niespokojna-dusza
I love late night conversations, late night drives, late night snacks, late night showers, everything’s better at night.
— Unknown
niespokojna-dusza
5502 4a4f 390
Reposted frommemysoupandi memysoupandi viapensieve pensieve
niespokojna-dusza
Gdybym wiedziała, że tak trudno będzie puścić Twoją dłoń, nie dotknęłabym jej.
— tumblr
Reposted fromSalute Salute viapensieve pensieve
niespokojna-dusza
Zawsze wszystko się zmienia, jeśli umiera ktoś, kogo kochamy. Po prostu nie można się przygotować na te zmiany, nieważne, z jakim wyprzedzeniem wie się o nich.
— J.A. Redmerski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapensieve pensieve
niespokojna-dusza
Mężczyźni jak ognia boją się uzależnionych od nich kobiet. Taka kobieta nie ma własnych zainteresowań, własnego zdania. Staje się lalką, a zabawki po prostu się nudzą.
— Magdalena Kordel
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapensieve pensieve
niespokojna-dusza
Sądzę, że powinnaś dalej żyć tak, jak żyłaś, zanim się poznaliśmy. Czerpać radość ze swoich zajęć. Nie można uwiesić się na szyi drugiego człowieka i podporządkować całego swojego jestestwa jemu. Każdy jest odrębną jednostką, ma swoje nadzieje, plany, marzenia. Możemy kochać, ale nie powinniśmy zapominać, że każdy jest w stanie żyć bez drugiego. Co zrobisz, kiedy odejdę? Albo ty zdecydujesz się mnie opuścić? Gorzko zapłaczesz i powiesz: " Nie mam nic, bo miałam tylko jego?"
— Gabriela Gargaś
Reposted fromkonwalia konwalia viapensieve pensieve
niespokojna-dusza
Ma w sobie milion cech, które doprowadzają mnie do rozpaczy, ale i nieskończenie wiele takich, które uwielbiam. Uwielbiam nawet niektóre z tych cech, które doprowadzają mnie do rozpaczy.
— Ten mężczyzna
niespokojna-dusza
"

Zwykła ludzka miłość polega na tym, że kocha się kogoś, kto jest tak miły w dotyku, że ewentualne jego wady są już nieważne."

J. Pilch

Reposted fromneverragain neverragain viapensieve pensieve
niespokojna-dusza
A real woman carries her handbag no matter what, she will NEVER ask her boyfriend/husband to do that for her.
— riserapturerise/www.9gag.com
Reposted frompensieve pensieve
niespokojna-dusza
Dlaczego mnie wtedy nie było? Jak szłam do Ciebie, to padało i połamał mi się parasol. Wtedy on otworzył nade mną swój. Uśmiechnął się i powiedział, że mnie odprowadzi, żebym nie zmokła. Wiatr drapał po policzkach, ale mimo to, zrobiło mi się ciepło. A gdy już staliśmy pod Twoimi drzwiami, zapytał mnie, czy to tu i wtedy uświadomiłam sobie, że już nie.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromatlantyda atlantyda viapensieve pensieve
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl