Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

8197 fcd6 390
Reposted fromgoniewicz goniewicz viakotfica kotfica
How wonderful it is, to be silent with someone.
Kurt Tucholsky (via wordsnquotes)
Reposted fromLittleJack LittleJack viavaka vaka
niespokojna-dusza
9417 1deb 390
Reposted frompeper peper vialilacwine lilacwine
niespokojna-dusza
2205 40b6 390
Reposted fromsexandviolence sexandviolence viakotfica kotfica
niespokojna-dusza
Wiesz? Za dobra byłaś. 
Za dobra i za mądra dla gościa, który używał mózgu sporadycznie. 
— Kobus
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaMsChocolate MsChocolate
niespokojna-dusza
niespokojna-dusza
0608 4eb9 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter viazjebalosie zjebalosie
niespokojna-dusza
0508 97ad 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter viazjebalosie zjebalosie
niespokojna-dusza
niespokojna-dusza
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
7102 4695 390
niespokojna-dusza
Pozbierać jest się dziesięć razy trudniej, niż rozsypać.

— Suzanne Collins
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
niespokojna-dusza
Myśl tylko o tym, że Cię kocham i że pewnego dnia pójdziemy sobie gdzieś razem.
— Marek Hłasko
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
niespokojna-dusza
- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los? 
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.
Reposted fromarrependimento arrependimento viayveee yveee
niespokojna-dusza
Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.
— Jarosław Borszewicz

April 22 2017

Obiecaj mi że jutro rano się uśmiechniesz. Nawet jeśli będzie szaro. Nawet jeśli będziesz miał opuchnięte powieki, ciężkie myśli i żadnych nowych wiadomości w telefonie. Obiecaj mi.
— Obiecaj.
(via dziurywniebie)
Reposted fromsoplica soplica viaanakarenina anakarenina
0182 6c2b 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaAmere Amere
niespokojna-dusza
Właśnie to zawsze najbardziej nas boli, prawda? Utrata człowieka, który jest nam najbliższy. To gorsze niż choroba, a i tak sprawia, że jest się chorym.
— Charlotte Link
Reposted fromlovvie lovvie viapensieve pensieve

April 21 2017

niespokojna-dusza
5699 3f54 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viayveee yveee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl