Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2017

niespokojna-dusza
5824 8b0a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamuchless muchless
niespokojna-dusza
Może prawdziwa miłość jest kwestią decyzji. Decyzji o daniu komuś szansy. Poświęceniu się dla kogoś, bez oglądania się na możliwość cofnięcia wszystkiego albo na to czy ktoś Cię zrani, albo czy on jest tym jedynym.
Może miłość nie jest czymś co Ci się przydarza.
Być może to coś, co musisz wybrać. 
— "Miłość i inne nieszczęścia"
Reposted fromlovvie lovvie viamuchless muchless
niespokojna-dusza
5195 556f 390
Reposted fromskatrix skatrix viamuchless muchless
niespokojna-dusza
Aby być szczęśliwym z mężczyzną, trzeba go bardzo dobrze zrozumieć i trochę kochać. Aby być szczęśliwym z kobietą, trzeba ją bardzo kochać i w ogóle nie próbować zrozumieć.
— Witold Zechenter
Reposted fromohshit ohshit viamuchless muchless
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via skinnyyoungassanddrugs)
Reposted fromsoplica soplica viamuchless muchless
niespokojna-dusza
3078 2883 390
Reposted frommisterpeter misterpeter viamisspandora misspandora
niespokojna-dusza
Nie jest łatwo być kobietą. Za dużo się czuje, za dużo się wierzy, za dużo się chce.
Reposted fromchocoway chocoway viakarna karna
niespokojna-dusza
Gdy nie powiesz czegoś facetowi to sam się nie domyśli. Gdy nie powiesz czegoś kobiecie to stworzy własną wersję.
Reposted fromapatia apatia viakarna karna
niespokojna-dusza
Zawsze wyglądaj tak jakbyś miała spotkać miłość swojego życia albo najgorszego wroga.
— Coco Chanel
Reposted fromwaflova waflova viakarna karna
niespokojna-dusza
Najgorsza jest niewiedza, bo ona budzi wyobraźnię, i to zawsze w złym kierunku, bardzo często zupełnie błędnym.
— Krystyna Siesicka
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viakarna karna
niespokojna-dusza
niespokojna-dusza
5342 c716 390
Reposted fromeroth eroth viayveee yveee
niespokojna-dusza
Czasem wchodzi się drugi raz do tej samej rzeki. Jeśli jednak znów Ty masz walczyć za was dwoje chrzań to, nie miej skrupułów. Zrozum - Ty nie masz walczyć i kolejny raz cierpieć. Nie, zdecydowanie nie. Swoje już niestety wycierpiałaś, więc jeśli widzisz, że ktoś do miłości nie dorósł i prawdopodobnie nigdy do niej nie dorośnie to na tej pieprzonej rzece postaw tamę, która nie przepuści nigdy ani jednej kropli...
— Rafał Wicijowski
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
7076 a7c4 390

the-cold-hands:

Ul.Floriańska, Kraków, III 2014

niespokojna-dusza
Uwielbiam słyszeć ‘jesteś moja’. Uwielbiam, kiedy z taką lubością to podkreślasz jednocześnie przyciągając mnie do siebie. To takie niesamowite: należeć do kogoś, być przez kogoś chcianym, być dla kogoś tak ważnym, że nie mógłby już bez ciebie zasnąć.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaiansha iansha
niespokojna-dusza
(...)a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

September 18 2017

niespokojna-dusza
Reposted frombaskua baskua viamarysia marysia
niespokojna-dusza

"Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy."

Jakub Żulczyk

Reposted fromUndomiel Undomiel viaiansha iansha
niespokojna-dusza
2955 90c1 390
Reposted fromardoise ardoise viacorazblizej corazblizej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl