Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

niespokojna-dusza
Prague
Reposted fromlifeless lifeless viafajnychnielubie fajnychnielubie
niespokojna-dusza
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromtaSowa taSowa viamisspandora misspandora
niespokojna-dusza
7947 fa1c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanakarenina anakarenina
niespokojna-dusza
  Mówię Ci, aż w głowie mi się kręci, kiedy sobie zaczynam wyobrażać, jak mogłoby nam być cudownie.
— Osiecka
Reposted fromIriss Iriss viapensieve pensieve
niespokojna-dusza
A więc milczymy, 
myśląc o sobie z daleka.
— Ewelina Kosik
Reposted fromswojszlak swojszlak viapensieve pensieve
niespokojna-dusza
Nie czuj przykrości z powodu kogoś, kto dał sobie z Tobą spokój. To jemu powinno być przykro, bo olał kogoś na kogo mógł liczyć w każdej sytuacji.
— .
Reposted fromniewychowana niewychowana viapensieve pensieve
Każdy człowiek zasługuje na pełną uwagę drugiego człowieka. Miłość nie jest zajęciem na pół etatu
— Erich Segal
(via blogfeather)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viacytaty cytaty
3014 bba3 390
Reposted fromSitOnMyFace SitOnMyFace viala-lu la-lu
niespokojna-dusza
0919 09eb 390
niespokojna-dusza
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
Reposted fromolewka olewka viayveee yveee
niespokojna-dusza
Miłość nigdy nie jest zła. I tak jak powiedziałaś, nie jest wyborem. Ona po prostu się wydarza, a my jesteśmy wobec niej bezradni.
— Jessica Khoury
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
niespokojna-dusza
2551 6958 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
niespokojna-dusza
Nie licz dni, spraw by każdy dzień się liczył.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
niespokojna-dusza
- cześć, co robisz?
- no hej, dziś jeszcze nic nie zrobiłam, kochałam cię w myślach trzy godziny, później coś zjadłam, dzień jak każdy.
Reposted fromsohard sohard viayveee yveee

April 17 2017

niespokojna-dusza
4680 a1ab 390
Reposted fromfeels feels viainherownway inherownway
niespokojna-dusza
4234 6097 390
Reposted fromdontexpecttofeel dontexpecttofeel viazupson zupson
niespokojna-dusza
Przypomnij sobie jakiś konkretny bolesny moment ze swojego życia, a potem przypomnij sobie, że to uczucie nie trwało wiecznie, choć obawiałaś się, że tak będzie. Pamiętaj, że życie potoczy się dalej, a czas naprawdę leczy rany.
Reposted fromlovvie lovvie
niespokojna-dusza

- Noc jest właśnie najlepszą porą na rozmowy,
czyżby pan o tym nie wiedział? (...)

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromyourtitle yourtitle via28mm 28mm
0722 84f1 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia
niespokojna-dusza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl