Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 28 2020

niespokojna-dusza
Myśl tylko o tym, że Cię kocham i że pewnego dnia pójdziemy sobie gdzieś razem.
— Marek Hłasko
niespokojna-dusza
Jedna osoba.
Setki emocji.
Tysiące zranień.
— Aleksandra Nawój
niespokojna-dusza
Nie możemy bać się zmian. Inaczej wiele rzeczy nas ominie.
— Meg Wolitzer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamaddaleinee maddaleinee
niespokojna-dusza
4184 afd4 390
Reposted fromkrzysk krzysk viamaddaleinee maddaleinee
niespokojna-dusza
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
niespokojna-dusza
3667 036e 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaEldharjarr Eldharjarr
niespokojna-dusza
Czasem myślę, że jestem cholernie słaba.
Czuje mocniej, więcej, dłużej i do końca.
Nadwrażliwość potrafi być cholernie męcząca.
— Aleksandra Nawój
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaEldharjarr Eldharjarr
niespokojna-dusza
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Oczami Mężczyzny
Reposted fromniewychowana niewychowana viaEldharjarr Eldharjarr
niespokojna-dusza
Znajdź kogoś z kim możesz się śmiać ze wszystkiego, a reszta się jakoś ułoży. 
niespokojna-dusza
Miłością trzeba się opiekować, tak jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
Reposted fromniewychowana niewychowana viaEldharjarr Eldharjarr
niespokojna-dusza
Za wrażliwe mam serce i za wiele wkładam wszędzie uczucia.
— Tadeusz Makowski - Pamiętnik
Reposted fromniewychowana niewychowana viaEldharjarr Eldharjarr
Najciężej jest ruszyć. Nie dojść, ale ruszyć. Bo ten pierwszy krok nie jest krokiem nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść.
— Wiesław Myśliwski (via faithhopeme)
niespokojna-dusza
Znasz mnie, jestem lękowa, krótki romans to ostatnie, czego potrzebuję.
— Amir Levine i Rachel Heller - "Partnerstwo bliskości"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaanakarenina anakarenina
niespokojna-dusza
Nie zmieniaj się dla ludzi, nie zmieniaj się dla innych. Jeśli chcesz coś w sobie zmienić - zmień to dla siebie. Nie rezygnuj z siebie, aby oczarować kogoś, wkupić się w łaski, wypić z kimś wódkę, wino, kawę. Bądź sobą. Nie walcz na siłę o uczucia, o czas. Nie wszystko można kupić.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaanakarenina anakarenina
niespokojna-dusza
Dlatego już dziś zamiast czekać na miłość, zacznij się rozwijać, poznawać nowe miejsca i zdobywać umiejętności, a gwarantuję Ci jedno: nawet jeżeli nie poznasz miłości swojego życia, to z pewnością staniesz się szczęśliwszym, bardziej spełnionym człowiekiem.
— Ewa Z. - "Jak na co dzień budować szczęśliwą relację z partnerem. Krótka recepta na udany związek"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaanakarenina anakarenina
niespokojna-dusza
Bądź cierpliwy. Czasem po prostu trzeba przejść to, co najgorsze, by osiągnąć to, co najlepsze.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaanakarenina anakarenina
niespokojna-dusza
Widujemy się, rozmawiamy - ale żyjemy obok. Tak własnie wygląda rozpad: implozja więzi i związków. Poprawna obojętność, urzędowe relacje. Sympatyczny brak zainteresowania.
— Jarosław Klejnocki
Reposted fromatlantyda atlantyda viaiansha iansha
niespokojna-dusza
5453 bbf8 390
Reposted fromBabson Babson viaiansha iansha
niespokojna-dusza
Jeśli chodzi o miłość, zawsze uważałem, że powinien w niej być jakiś pierwiastek szaleństwa. Takiego, które sprawia, że chcesz z tym kimś spędzić każdą chwilę swojego życia.
— Colleen Hoover
niespokojna-dusza
1623 b553 390
Reposted fromBabson Babson viaiansha iansha
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl